www.vrijvanstraling.nl


Home Tips Literatuur Meten Netvrijschakelaar Bestellen Links Zieke Bomen Contact
Voorkomen is beter dan genezen. Hier volgen enkele tips om onnodige straling op
een eenvoudige manier te voorkomen.

1) Omdraaien van de stekker in het stopkontact.
In een stopkontact zitten 2 aansluitingen. De nul en de fase
Het is de fase die zorgt voor storende elektrische velden. Bij veel
elektrische apparaten wordt slechts een van de aansluitingen
geschakeld. Als nu de nul wordt geschakeld dan is de fase nog aangesloten
op het apparaat dat dus een elektrisch veld kan verspreiden ook al staat het uit!

2) Ongebruikte stopkontacten los koppelen.
Als een stopkontact nooit wordt gebruik kun u overwegen om deze los te koppelen.
Zo wordt voorkomen dat deze een onnodig elektrisch veld verspreid. Met name in
GiBo muren wordt de elektrische straling van de leidingen door deze muren
verspreid.

3) Geen dimmers gebruiken
Dimmers geven niet alleen een elektrisch veld maar ook een magnetisch veld.
Dit is dus dubbel verstorend.

4) Plaats een netvrijschakelaar / slaapschakelaar.
Om elektrische velden te voorkomen kan de elektriciteit worden afgeschakeld als er
geen verbruikers zijn aangesloten op een groep.

5) Geen draadloze telefoon gebruiken. Heel veel mensen hebben thuis een draadloze DECT telefoon. Wat heel veel mensen
niet weten is dat deze telefoon altijd straalt ook als deze niet wordt gebruikt.